madesure-burst

Die MadeSure AGRI Protector

Die MadeSure AGRI Protector is ontwikkel om egte en waardige leefstyl dekking te bied aan plaaseienaars en hul werknemers. Na aanleiding van intensiewe navorsing, is die AGRI Beskermer ontwerp om aan die plaaseienaars en hul werknemers se wesenlike lewensbehoeftes te voorsien. Die AGRI produk is noukeurig en spesifiek ontwerp om hoofsaaklik al die belangrikste voordele omvattend in te sluit. Hierdie verskeidenheid voordele bied beskerming aan plaaswerkers teen enige onvoorsiene en daaglikse risikos en kostes as gevolg van ‘n besering of selfs in geval van dood.

Die werkgewer verkry die noodsaaklike sekuriteit vanaf MadeSure AGRI sodat die werknemers met sekerheid finansieël beskerm word indien beserings voorkom en dekking het  in geval van lewensverlies. Met die wye verskeidenheid voordele wat die werknemer nou ontvang, het die werknemer nou  gemoedsrus  en sekuriteit , veral tydens voorvalle waar daar ‘n verlies aan inkomste is as gevolg van siekte, beserings en dood. MadeSure AGRI verseker dat werknemers dekking ontvang buite die normale werksure en dit beteken dat die voordele en beskerming 24/7 beskikbaar is.

MadeSure AGRI het altesaam 25 voordele wat tasbaar en onmiddellik beskikbaar is. Hierdie dekking sluit ‘n wye reeks noodsaaklike behoeftes in en is beskikbaar teen die laagste moontlike tarief.

Die grondrede vir MadeSure

Huidige begrafnispolisse kos gewoonlik meer as wat dit werd is en premies beteken dat ‘n groot gedeelte van die lae-inkomste werknemer se salaris hiervoor aangewend word. Waarom nie ‘n mededingende aanbod vir lewensvoordele aanbied nie, waarby nog 25 onmiddellike voordele bygevoeg word, asook lugtyd gelykstaande aan die waarde van die premiebedrag?

HOEKOM MadeSure AGRI Protector?

MadeSure AGRI Protector is beskikbaar aan alle Suid-Afrikaanse landbou-werknemers. Geen mediese sertifikaat of ondersoek word benodig nie. Die maandelikse premie beloop R95 per maand of R150 per maand. Hierdie sluit R150 lugtyd per maand in.
Daar is ‘n groot behoefte in die Suid-Afrikaanse Landbousektor vir beskerming, assuransie en sekuriteit. Die Landbousektor verskaf werk aan ‘n menigte werknemers, maar die industrie is onderhewig aan verskeie risikofaktore en hierdie moet aangespreek word, sodat die industrie vooruit kan gaan en floreer.

MadeSure het nou ‘n produk ontwikkel om hierdie leemte te vul. Tik die volgende MadeSure AGRI Protector® en AGRI Protector Plus®.

Geen Werkpermit Nodig

Geen Mediese Sertifikaat Nodig

Beskikbaar Vir Alle Landsburgers

Get in touch today!

Call Me Back Call Us Now